ยินดีต้อนรับ! ขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ Wisconsin Lutheran High School
คุณสามารถพบลิงก์ไปยังข้อมูลในภาษาของคุณด้านล่างนี้ 

เพื่อสมัครทางออนไลน์ กรุณาไปที่ www.wlhs.org/international คลิกปุ่ม
APPLY NOW ขั้นแรก คุณจะต้องสร้างบัญชี จากนั้นคุณจะได้รับอีเมลพร้อมลิงก์เพื่อสร้างรหัสผ่าน กรอกใบสมัครออนไลน์และอัปโหลดเอกสารประกอบดังรายการต่อไปนี้ และคุณยังสามารถส่งใบสมัครออนไลน์ก่อน จากนั้นจึงกลับมายังบัญชีของคุณเมื่อคุณมีเอกสารที่พร้อมอัปโหลดแล้วได้เช่นกัน 

เอกสารประกอบที่จำเป็นต้องใช้สำหรับกระบวนการสมัคร:
  • สำเนาหน้ารูปถ่ายของหนังสือเดินทาง
  • ใบแสดงผลการศึกษา (รายวิชาและเกรดที่ได้) จากสามปีที่ผ่านมา
  • จดหมายแนะนำจากครูสองท่าน (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากเว็บไซต์ WLHS)
  • ผลทดสอบความถนัดภาษาอังกฤษ เช่น ELTiS, SLEP, TOEFL, TOEFL Junior, iTEP, IELTS 
  • หลักฐานทางการเงินที่ยืนยันความสามารถในการชำระเงิน
หากคุณมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อเราที่ international@wlhs.org
โครงการนานาชาติ WLHS

วิดีโอ: WLHS โปรแกรมนานาชาติ

วิดีโอ: ค่ายฤดูร้อนภาษาอังกฤษ
Phone: 414-453-4567  |  Fax: 414-453-3001