Support WLHS

Meet the Team

Matt Bilitz

Executive Director
414-453-4567 ext 2015

Anna Mattox

Sr. Director of Advancement Ser.
414-453-4567 ext 2019

John Sebald ('81)

Director of Development
414-453-4567 ext 2017
john.sebald@wlhs.org

Eric Ruh

Director of Planned Giving
414-453-4567
eric.ruh@wlhs.org

Cindy Krueger ('99)

Director of Alumni Relations
414-453-4567 ext 2018
cynthia.krueger@wlhs.org

Becky Glass

Events & Tuition Assist. Coordinator
414-453-4567 ext 2291
becky.glass@wlhs.org
                                                             
                                                             
                                                             

Megan Kruschel

Data & Gift Services Specialist
414-453-4567 ext 2012
megan.kruschel@wlhs.org
Phone: 414-453-4567  |  Fax: 414-453-3001